fish-fry-1.jpg

Date
April 2024

Pressemeddelse: Årsregnskab 2023 - TripleNine sætter rekord på top- og bundlinje i 2023 (Danish)

Read the english version

TripleNine satte rekord på både top- og bundlinje i 2023 med en omsætning på 2,78 mia. kr. og en indtjening på 225 mio. kr. Regnskabet for 2023 er det hidtil bedste for den internationale producent af fiskemel og fiskeolie med hovedsæde i Esbjerg.

TripleNine har i dag offentliggjort sit regnskab for 2023, og det blev det hidtil bedste af slagsen. Omsætningen steg fra 2,03 mia. kr. i 2022 til 2,78 mia. kr. i 2023 svarende til en vækst på ikke mindre end 37 procent. Væksten konsoliderer TripleNines position blandt de største producenter af fiskemel og fiskeolie i verden.

Resultat efter skat steg til 225 mio. kr. mod 187 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til en stigning på 20%. Udviklingen har således været yderst tilfredsstillende ifølge gruppens adm. direktør Casper Andersen:
- 2023 blev et godt år for vores aktiviteter på tværs af de lande, vi opererer i. Vores produktionsvolumen gik op på alle vores fabrikker samtidig med, at priserne på det globale marked for fiskeolie og fiskemel er steget. Det er de, fordi udbuddet på verdensmarkedet er faldet, mens efterspørgslen efter de vigtige omega 3 fedtsyrer, hvor vi er blandt de største aktører i verden, fortsat har været høj,
siger han og fortsætter:

- Udover de udefrakommende begivenheder kan vi også se, at de strategiske ændringer, vi har gennemført de seneste år, begynder at bære frugt. Vi står stærkere end før ikke mindst takket være et godt fokus og en dedikeret indsats fra vores medarbejdere. Derfor ser vi positivt på fremtiden, om end både råvarevolumen og priser næppe fremover vil kunne fastholdes på det niveau, vi har set i 2023.

TripleNine har produktionsaktiviteter i Chile, Danmark og Norge, og særligt i Chile og Norge er aktivitetsniveauet steget markant. Samtidig forblev efterspørgslen efter fiskemel og fiskeolie på et højt niveau i et marked med faldende udbud – særligt inden for akvakulturindustrien, hvor en stor del af TripleNines produkter afsættes til blandt andet lakseopdræt i Norge.

- Akvakultur er den mest effektive måde at producere animalske proteiner på, både hvad angår foderudbytte, vandforbrug og CO2-aftryk, og i tillæg at forsyne mennesker med nødvendige aminosyrer, vi ikke selv kan generere. Med vores produktion har vi bidraget til over 10 millioner sunde måltider for mennesker i verden hver eneste dag gennem hele 2023.

Overskud investeres i blandt andet produktudvikling og grøn omstilling

Produktion af fiskemel og fiskeolie tilhører den del af procesindustrien, der kræver forholdsvis store mængder energi. Derfor har TripleNine igen i 2023 investeret i tiltag, der på både kort og lang sigt kan reducere energiforbruget. I 2024 vil investeringerne blive øget yderligere:

- Vi har i mange år haft fokus på at reducere vores energiforbrug, da det udgør en stor del af vores omkostningsbase. I de seneste år har vi sat yderligere skub på omstillingen, da der nu er flere bundlinjer at tage hensyn til. Vi ser meget positivt på det stigende fokus på bæredygtighed og ESG, der kommer både fra os selv, fra vores kunder og fra samfundet som helhed, fortsætter Casper Andersen.

Lavere sigtbarhed i 2024 

Mens det meste vendte rigtigt for TripleNine i 2023, ser det anderledes ud i det indeværende år. Både volumen og markedsprisen tegner til at blive lavere, og en af årsagerne er Storbritanniens forbud mod fangst af industrifisken tobis i store dele af den britiske del af Nordsøen:

- 2024 tegner lidt anderledes end 2023, og det skyldes flere forhold. Dels er vi afhængige af verdensmarkedsprisen på fiskemel og fiskeolie, der har været historisk høje, men nok er svagt faldende i år, og dels er vi afhængige af fiskernes fangst af industrifisk som bl.a. tobis. Her ved vi allerede nu, at volumen bliver en del lavere i 2024, og derfor kommer vi ikke til at nå helt samme rekordniveau på omsætning og indtjening som i 2023. Vores branche er dog vant til en vis variation i markedet, og derfor fortsætter vi naturligvis vores langsigtede investeringer, slutter Casper Andersen. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Group CEO Casper Andersen, TripleNine Group A/S, tlf. 7912 0999, tlf. dir. 2844 8649 og nca@999.dk.

Presseservice: Esben Lind, Publicity A/S, tlf. dir. 25145816 og presse@999.dk.