HT0A7812.jpg

TripleNine Vedde focus on production of high quality fishmeal and fishoil.

HT0A8035.jpg

Produksjon av fiskemel og fiskeolje

TripleNine Vedde produserer fiskemel og fiskeolje av topp kvalitet ved sitt anlegg i Langevåg utenfor Ålesund. I all enkelhet går produksjonsprossen ut på å skille olje, fettfritt tørrstoff og vann fra hverandre så fullstendig som mulig.

Ved TripleNine Vedde satses det på å produsere så miljøvennlig som mulig. Gjennom hele produksjonsprosessen er det gjort tiltak for å minimere utslippene til naturen.

HT0A7918.jpg

Kvalitetsikring av fiskemel og fiskeolje

Forhåndskontroll og skipningskontroll blir foretatt av firmaet Fiskemel og Fiskeoljekontroll v/Evy Vedde, som er godkjent og autorisert av Sildemelkontrollen i Bergen.

Produktene blir analysert ved analyselaboratoriet til Fiskeriforskning i Bergen. Dette laboratoriet er akkreditert for å kunne ta alle nødvendige kvalitetsanalyser av fiskemel og fiskeolje.

Etter analyse, blir analysebevis utstedt av Fiskeriforskning.

999 Norse LT94

Norse-LT 94 et spesial fiskemel produsert av ferskt, kjølt råstoff som inneholder max. 50 mg flyktig nitrogen/100gr. råstoff ved produksjon. Norse-LT 94 er et helmel produsert under skånsomme tørkebetingelser og av fabrikker som har gjennomgått et omfattende strengt godkjenningsprogram. En effektiv kjemisk, biologisk og bakteriologisk kontroll blir gjennomført under og etter produksjonen for å kvalitetsikre produktet.

Bruksområde

Biologisk fordøyelighet av proteinet blir testet i hvert eneste parti før skipning finner sted. Dette unike kvalitetssikringssystemet garanterer den biologiske kvaliteten av produktet.
Det er dokumentert en betydelig økning i tilvekst av liten og stor laks, mink, tidlig avvente smågris, piggvar og kveite ved bruk av Norse - LT 94.

999 Norseamink

NorSeaMink er et spesialfiskemel produsert av ferskt og ukonservert råstoff som inneholder max. 90 mg Nitrogen/100 gr. Råstoff ved produksjonstidspunkt. MorSeaMink er produsert med en standard tørkeprosess i fabrikker av høy teknisk og hygienisk standard. NordSeaMInk er et helmel. En effektiv kjemisk og bakteriologisk kontroll blir gjennomført under og etter produksjon for å sikre kvalitet.

Bruksområde

NorSeaMink blir i hovedsak brukt i fiskefôr og fôr til pelsdyr.

999 Standard Fiskemel

Produsert fra ukonservert fisk på fabrikker av høy teknisk og hygienisk standard. En effektiv kjemisk og bakteriologisk kontroll blir gjennomført for å kvalitetssikre produktet.

Bruksområde

Fiskemelet er karakterisert av et høyt proteininnhold med en gunstig aminosyre-sammensetning. Standard fiskemel er hovedsakelig brukt i fòrblandinger til fjørfe, gris og storfe.

999 NorseEco-LT

NorsEco-LT er et fiskemel fremstilt uten syntetiske tilsetningsstoffer. NorsECO-LT er produsert av ferskt, kjølt råstoff som inneholder max. 50 mg. Flyktig nitrogen/ 100 gr. råstoff ved produksjon. NorsECO-LT er et helmel produsert under skånsomme tørkebetingelser og av fabrikker som har gjennomgått et omfattende og strengt godkjenningsprogram.

Vedde AS har Debio-sertifisert fiskemel som regnes som økologisk fòrandel i økologisk produksjon. En effektiv kjemisk, biologisk og bakteriologisk kontroll blir gjennomført under og etter produksjon for å kvalitetsikre produktet.

Bruksområde

Biologisk fordøyelighet av proteinet blir testet i hvert eneste parti før skipning finner sted. Dette unike kvalitetssikringssystemet garanterer den biologiske kvaliteten av produktet. Det er dokumentert en betydelig økning i tilvekst av liten og stor laks, mink, tidlig avvente smågris, piggvar og kveite ved bruk av ....

999 NorSalmOil

NorSalmOil er en spesialfiskeolje produsert av ukonservert råstoff som inneholder max. 90 mg flyktig nitrogen/100 gr råstoff ved produksjon. NorSlamOil er produsert fra utvalgte fiskearter, hovedsakelig lodde og sild. NorSlamOil er produsert på fabrikker av høy teknisk og hygienisk standard. NordSlamOil er en uraffinert fiskeolje med en frisk og karakteristisk lukt.
Antioksydant tilsettes i henhold til kundens krav.
* Ved analyse
** Ved erfaring

Bruksområde

NorSlamOil brukes innen fiske- og pelsdyroppdrett.

999 NorsECOil

NorsECOil er en spesialolje uten syntetiske tilsetningsstoffer. NorsECOil er produsert av ukonservert råstoff som inneholder max 90 mg flyktig nitrogen/100 gr. råstoff ved produksjon. NorsECOil er produsert fra utvalgte fiskearter, hovedsakelig lodde og sild. NorsECOil er produsert på fabrikker av høy teknisk og hygienisk standard. NorsECOil er en uraffinert fiskeolje med en frisk og karakteristisk lukt. NorsECOil er godkjent og sertifisert som økologisk fôr av Debio.

* Ved analyse
** Ved erfaring

Bruksområde

NorsECOil anbefales brukt ved økologisk produksjon.

Your contacts

Ola Dybvik.jpg

Ola Dybvik

Chief Executive Officer