TripleNine-Office-Meeting redigeret.jpg

Our logistics solutions.

Leveranser

Det aller meste av våre produkter går i bulk leveranser, fortrinnsvis med båt. Vedde AS har imidlertid spesialisert seg på leveranser av fiskemel i 25 og 40 kg papirsekker samt i 1000 kg big bags til anlegg i Norge og Sverige.
Vi har også en del eksport av fiskemel i 25 kg sekker stuffet i containere.

Lagringskapasitet

Vi har fem lagringstanker for fiskeolje, med en samlet kapasitet på 3450 tonn.
Vi har silokapasitet til å lagre 6700 tonn fiskemel i bulk, i tillegg så kan vi lagre 1500 tonn fiskemel i sekk.

ISPS - Havnesikring

Det ble fra 1. Juli 2004 krav til at havneterminaler med internasjonal trafikk samt passasjerskip, lasteskip over 500 brt og mobile offshore borerigger skal følge ISPS-koden og at de skal ha en godkjent sikkerhetsplan. Hovedhensikten med ISPS-koden er å øke maritim ”safety and security”.
 
Vedde er av Kystverket godkjent som ISPS havn. De som er ansvarlige for lastingen av båten vil være identifisert med ID-kort, og forøvrig bære arbeidsuniform eller gule vester.
 
Spørsmål rettes til:  PFSO: 70193294/90504269 eller Ass. PFSO: 91544663

Før båtanløp:

Før båten anløper Vedde skal alle porter og dører låses og visuell kontroll være gjennomført på kaianlegg, melhus- og siloanlegg.  Sikkerhetsutstyr skal inspiseres og sjekkes.

Mens båten ligger ved kai:

  • Mannskapet kan oppholde seg på kaia, men kan ikke forlate havneområdet uten at dette er klarert med oss på forhånd. 
  • Navnelister skal da overleveres kontoret på melhuset. 
  • Når mannskapet kommer tilbake skal disse kontrolleres mot navnelister før de får gå inn igjen på havneområdet.
  • Dersom båten skal ta imot varer og utstyr, nytt mannskap etc. så slippes ikke disse inn på havna før skipets sikkerhetssjef er kontaktet og godkjent dette.
  • Alle hendelser (varemottak, mannskap som forlater havna etc) skal loggføres.

 

 

 

 


 

Your contacts

Ola Dybvik.jpg

Ola Dybvik

Chief Executive Officer